Tämä sivu on siis esimerkkinä HTML-koodin käytöstä. HTML-koodin avulla saa tekstidokumentista paljon elävämmän. Käyttämällä lisäksi CSS-tyyliohjeita, saat määriteltyä sivun esitysasun haluamaksesi ja teet tyylikkäitä ja toimia sivuja.

HTML:n avulla dokumenttiin voi myös sisällyttää kuvia. Kuva lisätään img-tägilla. Seuraavassa on lisätty MVnetin logo img-tägin avulla:

Esimerkkikuva

HTML:n avulla voi myös tehdä linkkejä. Seuraavassa on linkki tämän MVnetin Kotisivun teko -osion HTML-kieli-sivulle.