MVnet logo

Sekalaista » Perävaunun sähkökytkennät

  • Julkaistu: 20.10.2006
  • Päivitetty: 02.06.2007
  • Kommentit
Auton puoleinen perävaunun 7-napainen pistoke

Auton puoleinen perävaunun 7-napainen pistoke.

Joskus perävaunun (tai peräkärryn - kumpaa sanaa haluaakaan käyttää) sähkökytkentöjen kanssa saattaa ilmetä ongelmia, varsinkin vanhoissa perävaunuissa ja käytettyinä ostetuissa. Perävaunun valot saattavat lakata toimimasta tai toimia eri lailla kuin auton vastaavat valot. Esimerkiksi, jos auton vasemman suuntavilkun laittaa päälle, saattaa perävaunu vilkuttaakin oikean puoleista vilkkua. Tällöin perävaunun puoleisessa sähköjohdossa on todennäköisesti jotain vikaa, esimerkiksi jotkut johdot ovat irronneet liittimestä tai johdot ovat alun perin kytketty väärin. Silloin pitäisi tietää, mikä johto menee minnekin.

Huoltamolla perävaunun sähkökytkentöjen korjaus saattaa maksaa lähemmäs sata euroa, ellei enemmänkin. Perävaunun sähkökytkennät voi kuitenkin korjata melko helposti myös itse ja aivan ilmaiseksi.

Auton peräkoukkuun kytkemisen lisäksi perävaunu kytketään myös 7-napaisella liitinjohdolla auton vastaavaan 7-napaiseen pistokkeeseen (kuvassa oikealla), jonka kautta perävaunu saa siis virran vilkkuihin ja muihin valoihin. Huomaa, että tämän sivun 7-napaisen pistokkeen kuvan liittimien numerointi on katsottu auton puoleisesta pistokkeesta (eli auton ajateltaisiin olevan pistokkeen takana perä katsojaa kohti). Perävaunun sähkökytkentöjä tarkastettaessa on tärkeää huomata myös, että perävaunu PITÄÄ OLLA KYTKETTYNÄ KIINNI AUTON PERÄKOUKKUUN, eli pelkkä liitinjohdon liittäminen auton pistokkeeseen ei riitä, koska auto ottaa yleensä maadoituksen perävaunun koukun kautta. Jos perävaunu ei ole kytkettynä auton peräkoukkuun, saattavat perävaunun valot toimia väärin tai ei ollenkaan.

Perävaunun ja auton välisen 7-napaisen pistokkeen eri liittimet on numeroitu yhdestä seitsemään ja lisäksi niissä on vastaavat liittimien koodit (esitetty alla taulukossa). Alla olevassa taulukossa on esitetty myös, minkä liitinten kautta auto antaa virtaa millekin perävaunun valoille (saattaa hieman vaihdella riippuen perävaunun valmistajasta). Alla olevan taulukon mukaisesti tehdyt kytkennät toimivat ainakin minulla eräässä vanhemmanmallisessa Carry-merkkisessä perävaunussa. Muista perävaunumalleista ei ole kokemusta. Todennäköisesti liitännät saattavat poiketa hieman alla olevista - ne kun eivät ole aivan standardien mukaiset, mutta toimivat siis edellä mainitulla perävaunulla. Muiden perävaunumallien sähkökytkentöjä varten katso sivun alalaidan linkit.

Huom! Uusimmissa perävaunuissa sähkökytkennät saattavat olla hieman erilaisia, koska uusissa perävaunuissa on nykyisin pakollisena sumuvalot, jolloin liittimestä numero 2 lähtee sininen johto ja se menee sumuvaloihin. Vasempaan takavaloon taas menee tällöin musta johto, joka lähtee liittimestä numero 7. Uusien perävaunujen omistajien kannattaa katsoa Farmi-Pro-sivujen ohjeet perävaunun sähkökytkennöistä.

Liittimen numero Liittimen koodi Toiminto (perävaunun valot) Johdon väri
1 L Vasen suuntavilkku Keltainen
2 54g Sumuvalot (jää yleensä tyhjäksi) (ei yleensä johtoa)
3 31 Runko/maadoitus Valkoinen
4 R Oikea suuntavilkku Vihreä
5 58R Oikea takavalo + rekisterikilven valo Ruskea
6 54 Jarruvalo Punainen
7 58L Vasen takavalo + etuvalot Sininen

Eli esimerkiksi pistokkeen liittimestä numero 1 auto antaa perävaunulle virtaa perävaunun vasempaan suuntavilkkuun. Liitin numero 2 on varattu sumuvaloille, mutta yleensä ainakaan vanhoissa perävaunuissa ei ole sumuvaloja, joten kyseinen liitin on silloin käytännössä turha eikä siihen tule mitään johtoa.

Perävaunun päässä on siis liitinjohto, jossa on seitsemän liitintä, jotka sopivat auton päässä olevaan pistokkeeseen. Jokaiseen liittimeen (paitsi liittimeen numero 2) tulee perävaunun puolelta yleensä erivärinen johto. Johdon väristä voi päätellä, mihin perävaunun valoon kyseinen johto menee. Eli esimerkiksi keltainen johto menee perävaunun vasempaan suuntavilkkuun, jolloin kyseinen johto pitää kytkeä pistokkeen liittimeen numero 1. Johtojen numeroiden 2 ja 7 värit saattavat vaihdella valmistajasta riippuen, erityisesti vanhoissa perävaunuissa.

Lisätietoa ja havainnollistavia kuvia perävaunun sähkökytkennästä löytyy mm. osoitteista:

Artikkeli kirjoitettu: 11.05.2005

Sivun kommentit