MVnet logo

Sivusto » Mediatiedot

  • Julkaistu: 26.12.2007
  • Päivitetty: 04.11.2014
  • Kommentit

Yleistä MVnetistä

MVnetin logo

MVnet on vuonna 2001 perustettu, pääosin tietokoneisiin, kotisivuihin ja pelikonsoleihin keskittyvä www-sivusto. Monen vuoden kehitystyön tuloksena on syntynyt sivusto, jonka tarkoituksena on kertoa ja antaa helposti ymmärrettävää tietoa tavallisille tietokoneen ja internetin käyttäjille. Tietokoneisiin, kotisivuihin ja pelikonsoleihin liittyvän informaation lisäksi MVnet tarjoaa myös paljon muuta mielenkiintoista kuten tutkielmia, ruokareseptejä, linkkikokoelman ja vitsejä. Jokaiselle pitäisikin olla jotain hyötyä tai hupia MVnetistä. Sivuston pääpaino on kuitenkin tietotekniikassa.

Tietotekniikkaan liittyvä informaatio on lisäntyynyt Internetissä vuodesta toiseen ja se on yhä enemmän hajallaan eri lähteissä vieläpä hieman vaikeaselkoisessa ja teknisessä muodossa. Monet arvostavatkin tarvittavan tiedon helppoa saatavuutta ja selkeyttä, mieluiten vielä omalla äidinkielellään. MVnet pyrkiikin omalta osaltaan saamaan ihmiset kiinnostumaan hyödyllisestä tekniikasta kertomalla selkeästi siihen liittyvistä aiheista. MVnetin sloganin "Tiedon valtatiellä" on tarkoitus kuvastaa juuri sitä, että pyrimme tarjoamaan kävijälle kiinnostavaa informaatiota mahdollisimman ymmärrettävässä muodossa siitä valtavan suuresta määrästä tietoa, jota Internet on pullollaan. MVnet tavoittaa keskimäärin 15 000 - 20 000 kävijää kuukausittain. Tuoreimmat luvut kävijämääristä löytyvät Oindex-verkkopalvelusta.

MVnetin kohderyhmä

MVnetin kohderyhmä on varsin monipuolinen. MVnetin aiheet kiinnostavat eniten nuoria ja keski-ikäisiä miehiä, mutta vaihtelevat paljon osioittain. Esimerkiksi Tutkielmat-osio kiinnostanee eniten nuoria lukio-opiskelijoita kun taas Ruokareseptit-sivu kiinnostaa ehkä eniten hieman varttuneimpia. Tietotekniikkaan liittyvät aiheet ovat suunnattu lähinnä tietotekniikan parissa aloitteleville. MVnetin sisältämät aiheet on pyritty kirjoittamaan niin, että aiheesta juuri mitään tietämätönkin ymmärtäisi sen.

Tietotekniikkaan painottuvat Kotisivun teko-, Internet- ja Tietokoneet-osiot tuottavat noin puolet MVnetin sivujen latausmääristä. Myös Tutkielmat-osio on hyvin suosittu noin viidenneksen latausmäärällään. Osioista Pelit ja konsolit, Sekalaista sekä keskustelupalsta ja blogi yhdessä tuottavat kukin noin 10 % sivujen latausmääristä.

Käyttäjäkyselyt

Vuoden 2003 alusta lähtien MVnetissä olleen äänestyslomakkeen perusteella kävijöiden antama kouluarvosana MVnetille oli keskiarvoltaan 8,4. Äänestämään ehti yhteensä 398 kävijää kunnes lomake suljettiin elokuussa 2006. Kiinnostavimmaksi osioksi äänestettiin Kotisivun teko-osio, joka sai 38,4 % äänistä. Toisena tuli Tutkielmat-osio 25,6 % ääniosuudella ja kolmantena Tietokoneet-osio 7,0 % osuudella.

Vuoden 2007 alussa suoritetussa käyttäjäkyselyssä selvitettiin, ketkä MVnettiä käyttävät ja kyseltiin heidän mielipiteitä sivustosta. Kokonaisarvosanaksi sivustolle annettiin kyselyssä kouluarvosana 8,3. Käyttäjäkyselyn perusteella kävijöistä 60 % on miehiä ja 40 % naisia. Vastanneista suurin osa oli 15 - 24-vuotiaita nuoria (33 %) ja 25 - 34-vuotiaita (22 %). Sivusto kiinnostaa myös hieman varttuneimpia 35 - 44-vuotiaita, joita oli vastanneista 18 %. Vastanneista 19 % asui pääkaupunkiseudulla, suurin osa lähiössä. Muutoin asuinpaikkakunnat jakautuivat melko tasaisesti ympäri Suomea. Koulutukseltaan vastaajista suurin osa oli ammatti- tai kauppakoulusta (30 %). Vastanneista 38 % oli päätoimisesti opiskelijoita ja 33 % työssä käyviä. Kyselyyn vastasi 1.5.2007 mennessä yhteensä 165 kävijää.

Mainonta

MVnetin toiminta pyritään kattamaan mainostuloilla. Pääosa MVnetin mainoksista on Google AdSensen toimittamia kohdennettuja mainoksia. Tarkoituksena ei ole ensisijaisesti voiton tavoittelu, vaan lähinnä kulujen kattaminen ja motivointi palvelun kehitykseen. Mainostulojen avulla voimme tulevaisuudessakin tarjota kiinnostavaa ja helposti ymmärrettävää tietoa niitä tarvitseville tavallisille ihmisille. Kohdennetuista mainoksista kävijä saattaa jopa löytää jotain itselleen oikeasti kiinnostavaa.

Jos haluat mainostaa MVnetissä, onnistuu se helposti Google AdSensen avulla. Jos olet kiinnostunut mainostamaan MVnetissä suoraan, lue tarkemmin asiasta Mainonta-sivulta, josta löytyvät MVnetin mainospaikat ja hinnastot.

Sivun kommentit