MVnet logo

Tutkielmat » Lukio » AI3 - Autoilijoiden asenteet

  • Julkaistu: 08.03.2008
  • Päivitetty: 14.02.2011
  • Kommentit
Äidinkielen otsikkoaine-kirjoitus
Tehty: 20.09.2002 Arvosana: 90
Sivuja: 2 kpl Sanamäärä: 460
Tekijä: Mikko Vestola

Autoilijoiden asenteet

Suomessa autoilijoiden höltynyttä liikennekuria on kritisoitu viime aikoina todella paljon. Ihmiset ovat olleet aikaisemminkin tietoisia joidenkin autoilijoiden piittaamattomista asenteista, mutta oikeastaan vasta tämän vuoden syyskuun puolivälissä Helsingissä tapahtunut nuoren tytön törkeä päälle ajo ja lukuisat tasoristeysonnettomuudet herättivät ihmiset lopullisesti.

Helsingissä sattunut onnettomuus käynnistikin laajamittaisen "Pysähdy ajoissa" -kampanjan, jolla yritetään vaikuttaa höltyneeseen liikennekuriin. Niin kampanjat kuin autoilijoiden piittaamattomista asenteista keskusteleminen julkisissa tiedotusvälineissä ovat jo vaikuttaneet joidenkin kuljettajien asenteisiin positiivisesti, mutta vielä löytyy myös paljon niitä autoilijoita, jotka vähät välittävät liikenneturvallisuudesta.

Helsingissä tehtyjen tutkimusten mukaan yhä useampi autoilija ajaa liikennevaloissa päin punaista valoa ja erittäin harva väistää suojatielle astuvia jalankulkijoita tai pyöräilijöitä, vaikka lain mukaan pitäisi. Yleensä kuljettajat ajattelevat vain itseään eivätkä huomioi muita tienkäyttäjiä. Suomalaisten kuljettajien pitäisikin ottaa mallia Ruotsin liikennekäyttäytymisestä, jossa kunnioitetaan muita tienkäyttäjiä antamalla tilaa ja pysähtymällä ajoissa.

Onnettomuuksien aiheuttajina erityisessä riskiryhmässä ovat suomalaiset 18-20-vuotiaat kuljettajat, jotka ovat juuri saaneet ajokortin. Nuoret käyttävät paljon alkoholia ja heillä on halu näyttää kavereille, kuinka hyvin he osaavat ajaa. Tällainen yhdistelmä johtaa valitettavan usein liikenneonnettomuuksiin.

Yleisin liikenneonnettomuus on tieltä suistuminen, joka johtuu yleensä liian suuresta nopeudesta. Kaikilla autoilijoilla tuntuu nykyään olevan kiire jonnekin, jonka takia pitää ajaa ylinopeutta, ajaa päin punaisia valoja, ylittää tasoristeyksiä huolimattomasti ja tehdä erittäin vaarallisia ohituksia. Ihmisten täytyisikin opetella hallitsemaan aikaa. Jos on kiire, sen olisi yleensä voinut välttää lähtemällä aikaisemmin liikkeelle. Kuljettajien kannattasi myös muistaa, että tekemällä vaarallisia ohituksia ei yleensä tule perille päämääränsä kuin muutaman minuutin aikaisemmin kuin silloin, jos ei olisi tehnyt ohitusta. Onko siis järkevää riskeerata henkeään muutaman vaivaisen minuutin takia?

Ainoana ratkaisuna liikenneonnettomuuksien ehkäisyihin pidetään rangaistusten koventamista sekä valvonnan lisäämistä ja sen kautta vaikuttamista autoilijoiden asenteisiin. Ironista on kuitenkin se, että vaikka koko ajan puhutaan, että liikennekuolemien määrä aiotaan puolittaa seuraavan 10 vuoden kuluessa valvontaa lisäämällä, niin tosiasiassa liikennevalvonta on vähentynyt vuodesta 1995. Nykyään koko Suomessa on valtion säästötoimien takia vain noin 500 liikkuvaa poliisia maanteillä valvomassa liikennettä ja tämä on vain puolet vuoden 1995 arvoista.

Joissakin maissa on päädytty jopa niin radikaaleihin ratkaisuihin, että suurkaupunkien keskustoissa autolla ajaminen on ehdottomasti kielletty, osittain tosin myös sen takia, että autojen pakokaasupäästöt huononsivat ilmanlaatua liikaa. Tällaisiin ratkaisuihin Suomessa tuskin lähiaikoina ryhdytään.

Tulevaisuudessa ongelmat saattavat ratketa teknologian kehittymisen myötä. Autoihin tullaan lisäämään niin paljon uusinta teknologiaa, että kuljettajan ei tarvitse ohjata autoa lainkaan, vaan ohjauksesta ja auton nopeudesta huolehtii tietokonejärjestelmä. Näin vältytään ihmisten tekemiltä inhimillisiltä virheiltä ja ylinopeudelta, jotka ovat yleisimpiä onnettomuuksien aiheuttajia. Myös liikennevalojärjestelmä saattaa jäädä historiaan, kun tulevaisuudessa autot pystyvät kommunikoimaan keskenään ja risteykseen tultaessa ne osaavat itse väistää toisiaan.

Tämän teknologian kehittämisessä ollaan jo hyvin pitkällä. Itse asiassa tällaisia itsestään ajavia autoja on jo käytössä esimerkiksi Ruotsissa, mutta näiden autojen hinnat ovat pilvissä. Kestääkin varmaan ainakin kymmenen vuotta ennen kuin näiden autojen hinnat saadaan kuluttajien lompakoille sopivalle tasolle. Sen ajan saamme todennäköisesti lukea lehdistä lukuisista liikenneonnettomuuksista, elleivät kuljettajat ymmärrä muuttaa asenteitaan.

Lähde: YLE TV2: Kotimaa nyt (10.9.2002)

(Opettajan kommentti: Otsikko voisi olla vetävämpikin)

Sivun kommentit