MVnet logo

Tutkielmat » Lukio » AI5 - Realismi

  • Julkaistu: 08.03.2008
  • Päivitetty: 14.02.2011
  • Kommentit
Äidinkielen kokeen essee
Tehty: 08.04.2003 Arvosana: 13½ / 15
Sivuja: 1 kpl Sanamäärä: 280
Tekijä: Mikko Vestola

Realismin synty ja ilmeneminen kirjallisuudessa

Kirjallisuudessa on yleensä aina ollut kirjailijoita, jotka ovat pyrkineet realismiin eli kuvaamaan asioita mahdollisimman todenmukaisesti. Todellinen realismi syntyi kuitenkin vasta Euroopan teollistumisen aikana noin 1800-luvun puolivälissä.

Realistiseen kirjallisuuteen vaikutti erityisesti teollistumisen myötä muodostunut yhteiskunnan eriarvoisuus. Kuilu köyhien ja rikkaiden välillä kasvoi. Juuri näistä teemoista realismin ajan kirjailijat ammensivat aiheitaan. Ensimmäisen kerran kirjojen pääosiin pääsivät myös aivan tavalliset köyhät ihmiset.

Realismin ajan kirjailijat eivät kaunistelleet aiheitaan. Kaikki paha, ruma ja kärsimys kuvattiin juuri sellaisena kuin asiat olivat. Romaani sopi parhaiten realismien tarpeisiin, ja niinpä romaani kehittyi huimaa vauhtia. Yleensä realismin ajan romaanin aiheena oli yhteiskunnassa esiintyvät viat. Jos ihminen oli köyhä ja kärsi, siitä syytettiin yhteiskuntaa. Realismin ajan ehkä parasta kirjallisuutta olivat Fedot Dostojevskin teokset, mm. Rikos ja rangaistus, joka kuvaa hyvin sen ajan yhteiskuntaa.

Matka oli myös paljon käytetty teema realismin aikoihin. Matka saattoi olla aivan konkreettinen matka tai sitten kuvitteellinen matka ihmisen mielen sisään. Matkan motiivina oli yleensä pako, mutta myös maailmankuvan laajeneminen innoitti kirjailijoita. Luultavasti tunnetuimpia matka-teemaa hyödyntäneitä realismin ajan kirjailijoita olivat Daniel Defoe, joka kirjoitti Robinson Crusoen sekä Jonathan Swift, jolta ilmestyi teos Gulliverin retket.

Realismin aikana myös näytelmäkirjallisuus koki uusia tuulia. Näytelmille tyypillistä oli se, että niissä pyrittiin kuvaamaan ajankohtaisia, yhteiskunnallisia asioita. Näytelmät olivatkin yleensä kritiikkiä yhteiskuntaa kohtaan. Realismin aikana olikin tyypillistä, että kirjallisuus toimi eräänlaisena yhteiskunnan arvostelijana ja se antoi ihmisille paljon uutta ajateltavaa. Kaikista radikaalein suuntaus realismissa oli naturalismi. Siinä asiat kuvattiin pieniäkin yksityiskohtia myöten, jotka saattoivat olla joskus todella iljettäviä.

Realismi ei kuitenkaan kadonnut modernismin tieltä, vaan realismi eli modernismin rinnalla. Yhä on kirjailijoita, jotka pyrkivät kirjoittamaan asiat sellaisina kuin ne todella ovat oikeassa elämässä. Realismin vaikutus kirjallisuuteen on siis ollut pysyvä.

Sivun kommentit