MVnet logo

Tutkielmat » Lukio » BI1 - Verenkierrot

  • Julkaistu: 08.03.2008
  • Päivitetty: 14.02.2011
  • Kommentit
Biologian kokeen essee
Tehty: 25.11.2001 Arvosana: 5½ / 6
Sivuja: 2 kpl Sanamäärä: 290
Tekijä: Mikko Vestola

Yksinkertainen, kaksinkertainen vaillinainen ja kaksinkertainen täydellinen verenkierto

Verenkierron tehtävänä on kuljettaa happea soluille ja poistaa solujen tuottamaa hiilidioksidia. Verenkierto huolehtii myös entsyymien ja kuona-aineiden kuljetuksista sekä pitää yllä lämpötasapainoa ja vesi- sekä suolatasapainoa. Verenkierrolla on siis erittäin merkittävä tehtävä eläimien elimistössä. Verenkiertosysteemeissä on kuitenkin joitakin eroja. On yksinkertaisia sekä kaksinkertaisia verenkiertoja.

Yksinkertainen verenkierto on nimensä mukaan yksinkertaisin. Tällainen verenkierto on esimerkiksi kaloilla. Yksinkertaisessa verenkierrossa veri kiertää vain yhden lenkin eli se kiertää ympyrää. Hapeton ja hapekas veri eivät pääse sekoittumaan. Verenkierto alkaa sydämestä, josta hapeton veri kulkeutuu kalojen tapauksessa kiduksiin. Siellä vereen sitoutuu happea ja se kuljetetaan verenkierron mukana solulle. Solut käyttävät hapen ja luovuttavat hiilidioksidia tilalle. Hapeton veri kulkeutuu sydämen kautta kiduksiin, joissa hiilidioksidin tilalle tulee happea.

Kaksinkertainen verenkierto jaetaan vaillinaiseen ja täydelliseen. Kaksinkertainen vaillinainen verenkierto eroaa yksinkertaisesta siten, että veri kiertää kaksi "lenkkiä": suuren- ja pienen verenkierron. Veri kiertää silloin tavallaan kahdeksikon muotoista rataa. Tällainen verenkierto on esim. sammakkoeläimillä.

Toinen ero yksinkertaiseen verenkiertoon verrattuna on se, että kaksinkertaisessa vaillinaisessa verenkierrossa hapeton ja hapekas veri pääsevät sekoittumaan, koska sydämen kammiossa ei ole väliseinää. Vaillinainen verenkierto alkaa sydämestä, josta veri pumpataan keuhkoihin ja siihen sitoutuu happea. Hapekas veri kulkeutuu uudelleen sydämeen, jossa se pääsee sekoittumaan hapettoman veren kanssa, koska sydämen kammiossa ei siis ole väliseinää, joka estäisi hapekkaan ja hapettoman veren sekoittumisen.

Sydämestä hapekkaan ja vähähappisen veren sekoitus pumpataan solujen käytettäväksi. Kun solut ovat käyttäneet hapen ja luovuttaneet tilalle hiilidioksidia, veri kulkeutuu sydämeen ja sieltä taas keuhkoihin, jossa hiilidioksidi poistuu elimistöstä ja punasoluihin tulee happea.

Kaksinkertainen täydellinen verenkierto on muuten samanlainen kuin kaksinkertainen vaillinainen verenkierto paitsi, että siinä hapekas ja hapeton veri eivät pääse sekoittumaan, koska sydämen kammion keskellä on väliseinä. Kaksinkertaisessa täydellisessä verenkierrossa sydän on siis nelilokeroinen ja vaillinaisessa kolmilokeroinen. Kaksinkertainen täydellinen verenkierto on esim. ihmisillä.

Sivun kommentit