MVnet logo

Tutkielmat » Lukio » HY10 - Vuokrasopimuksen tekeminen ja irtisanominen

  • Julkaistu: 08.03.2008
  • Päivitetty: 14.02.2011
  • Kommentit
Yhteiskuntaopin lakitiedon kokeen essee
Tehty: 01.10.2003 Arvosana: 5 / 6
Sivuja: 1 kpl Sanamäärä: 225
Tekijä: Mikko Vestola

Vuokrasopimuksen tekeminen ja irtisanominen

Vuokrasopimusta tehdessä sovitaan vuokralaisen ja vuokranantajan kesken muun muassa, kuinka kauan vuokrasopimus on voimassa ja minkä suuruista vuokraa vuokralainen maksaa vuokranantajalle. Vuokrasopimus voi olla joko toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen.

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus on voimassa siihen asti kunnes jompikumpi – vuokranantaja tai vuokralainen – irtisanoo sopimuksen. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen voi tehdä joko suullisesti tai kirjallisesti. Sopimus täytyy kuitenkin tehdä aina kirjallisesti, jos vuokralainen sitä vaatii.

Määräaikainen vuokrasopimus on nimensä mukaisesti voimassa tiettyyn sovittuun päivämäärään asti. Määräaikainen sopimus täytyy aina tehdä kirjallisesti. Suullisesti tehty määräaikainen vuokrasopimus ei sido vuokralaista, vaan tällöin oletetaan, että sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Määräaikaisessa vuokrasopimuksessa ei ole irtisanomisaikaa toisin kuin toistaiseksi voimassa olevassa vuokrasopimuksessa.

Vuokralainen voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen yhden kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisaika alkaa yleensä sen kuukauden viimeisestä päivästä, jolloin vuokrasopimuksen toinen osapuoli on saanut tietää toisen irtisanomispäätöksestä. Vuokranantajalla on kolmen kuukauden irtisanomisaika tai jos vuokrasuhde on kestänyt yli vuoden, on irtisanomisaika kuusi kuukautta. Vuokralaisen ei tarvitse esittää pätevää syytä irtisanomiseen, mutta vuokranantajalla täytyy olla irtisanomiseen syy. Vuokralainen voi vastustaa irtisanomista, jos irtisanomissyy on kohtuuton.

Jos vuokralainen ei ole maksanut vuokraansa tai hänen asumistapansa häiritsevät muita asukkaita kohtuuttomasti, voi vuokranantaja purkaa vuokrasopimuksen. Tällöin ei ole irtisanomisaikaa. Vuokrasopimuksen purkuun täytyy olla erityisen painavat perusteet. Myös vuokralainen voi halutessaan purkaa vuokrasopimuksen, jos siihen on pätevä syy.

Sivun kommentit