MVnet logo

Tutkielmat » Lukio » KU2 - Luonnonmaisema ja kultturimaisema

  • Julkaistu: 08.03.2008
  • Päivitetty: 14.02.2011
  • Kommentit
Kuvataiteen kokeen essee
Tehty: 02.02.2002 Arvosana: 5½ / 6
Sivuja: 1 kpl Sanamäärä: 170
Tekijä: Mikko Vestola

Vertaile toisiinsa luonnonmaiseman ja kulttuurimaiseman käsitteitä. Kuvaile myös erilaisia maisematyyppejä, joita tiedät ympäristöstämme löytyvän

Luonnonmaisema on luonnontilassa oleva maisema, joka ei ole ihmisen muokkaamaa. Kulttuurimaisemalla taas tarkoitetaan maisemaa, jota ihminen on muokannut itselleen sopivaksi.

Luonnonmaisemia näkee enää harvoin, ei ainakaan sellaisilla seuduilla, joissa on paljon asutusta. Ihminen on muokannut lähes jokaista luonnonmaisemaa. Keskeisiä luonnonmaisemia ovat harju- järvi-, suo- sekä metsämaisemat. Edellyttäen tietysti, että ihminen ei ole niihin vaikuttanut.

Varhaisimpia kulttuurimaisemia ovat kivikautiset röykkiöhaudat eli ikivanhojen asumusten jäänteet. Kivikautiset asumukset eivät kuitenkaan hirveästi luontoon vaikuttaneet. Kulttuurimaiseman pohjana voisi pitää luonnonmaisemaa, koska kaikki kaupungithan ovat alun perin rakennettu luonnonmaiseman päälle.

Ihminen on muokannut luonnonmaisemia itselleen sopiviksi. Soita on ojitettu, järviä kuivatettu, puita kaadettu ja peltoja metsitetty. Kulttuurimaisemat ovat siis koko ajan lisääntymässä, mutta myös luonnonmaiseman merkitys on yhä enemmän kasvanut. Ihmisten pitäisikin arvostaa luontoa enemmän, koska ilman sitä emme pystyisi elämään.

Kulttuurimaiseman keskeisin osa, kaupunkimaisema, on oikeastaan melko uusi ilmiö. Useimpien meidän isovanhemmat eivät ole asuneet kaupungissa vaan maaseudulla. Suomessa kaupunkimaisema on siis vasta kehitysvaiheessa.

Sivun kommentit