MVnet logo

Tutkielmat » Lukio » RUB6 - Framtidens mästare

  • Julkaistu: 08.03.2008
  • Päivitetty: 14.02.2011
  • Kommentit
Ruotsin ainekirjoitus
Tehty: 05.11.2003 Arvosana: 90
Sivuja: 1 kpl Sanamäärä: 200
Tekijä: Mikko Vestola

Framtidens mästare

Man måste vara bra utbildad för att man får en arbetsplats. I arbetslivet behöver man olika färdigheter. Nuförtiden är det inte tillräckligt att man har skrivit studenten. Man måste vara specialiserad.

Det är viktigt att man har mycket kunskap och många färdigheter. Jag tycker att den viktigaste färdigheten i arbetslivet är att vara social. Om man inte är social skulle det vara svårt att arbeta i en grupp. I arbetslivet måste man arbeta i en grupp för det mesta. Därför är det viktigt att man är social.

De viktigaste kunskaparna i arbetslivet är kanske språkkunskaper. Världen blir mer och mer internationell och därför är det mycket viktigt att man kan tala främmande språk.

I framtiden måste man också ha kunskap med dator. Nästan i alla arbetsplatser måste man använda dator. Om man inte vet någonting om datorn skulle det vara svårt att få jobb.

Men samhället behöver också människor som är bra i handarbete. Utan de här personerna har vi inte byggnader eller vägar. I själva verket kan man säga att alla människors kunskaper och färdigheter är viktiga i framtiden. Vi behöver lärare, byggnadsarbetare, direktörer och städare. Alla är viktiga för samhället i framtiden. Livet skulle vara besvärligt om alla arbetar i en samma bransch.

Sivun kommentit