MVnet logo

Tutkielmat » Lukio » UE1 - Raamatun vaikutus Suomen kulttuuriin

  • Julkaistu: 08.03.2008
  • Päivitetty: 14.02.2011
  • Kommentit
Uskonnon kokeen essee
Tehty: 03.03.2002 Arvosana: 5+ / 6
Sivuja: 1 kpl Sanamäärä: 240
Tekijä: Jarmo Vestola

Millä tavalla Raamattu on vaikuttanut Suomen kulttuuriin?

Raamattu, joka meille on pyhä kirja, sisältää 66 eri teosta: evankeliumeja, sananlaskuja jne. Raamattu jaetaan Vanhaan ja Uuteen testamenttiin. Vanha testamentti kertoo ajasta ennen Jeesuksen kuolemaa ja Uusi testamentti ajasta hänen jälkeen. Raamatun teoksia kirjoittivat pääasiassa Jeesuksen opetuslapset ja seuraajat. Raamatun synty oli erittäin hidas prosessi ja se veikin vuosisatoja.

Vaikka Raamattu sisältääkin 66 eri teosta, siihen voidaan myös liittää Apokryfikirjat, jotka ovat Raamatun ulkopuolelle jääneitä teoksia. Ne ovat hylätty, koska on ajateltu, että ne eivät täytä Raamattuun pääsyn kriteerejä. Apokryfikirjoissa on kuitenkin oma viisautensa ja siksi niitä on hyvä lukea.

Suomen kulttuuri ja etenkin lait pohjautuvat paljon Raamattuun ja kymmeneen käskyyn. Kielletäänhän meilläkin kymmenestä käskystä tutut asiat: älä tapa, älä varasta ja älä vahingoita toisen omaisuutta. Myös jos esimerkiksi menee oikeuteen, siellä laitetaan käsi Raamatulle ja vannotaan vala, että puhutaan totta oikeudelle ja Jumalalle.

Koska Raamattu sisältää Jeesuksen opetuksia siitä kuinka pitäisi elää hyvin ja toimia hyvin, vaikuttaa se myös ihmisten käytökseen. Ihmiset eivät ehkä tiedosta sitä, mutta huomaamattaan he toimivat niin kuin Raamattu hyväksi katsoo. Raamatusta ovat tulleet myös monet nimet, joita vanhemmat lapsilleen antavat, kuten vaikkapa Johannes. Myös moni kulttuuriimme vahvasti juurtunut juhla on peräisin Raamatusta, kuten esimerkiksi joulu.

Raamattu on vaikuttanut myös tapoihin, taiteeseen, musiikkiin, kirjallisuuteen jne. Onkin lähes mahdotonta sanoa mihin kaikkeen Raamattu on vaikuttanut. Ehkä ilman uskontoa ja Raamattua koko Suomen kulttuuri olisi aivan toisenlainen tai sitä ei edes olisi. Kuka tietää?

Sivun kommentit