MVnet logo

Tutkielmat » Lukio » UE1 - Uskonnon ulottuvuudet

  • Julkaistu: 08.03.2008
  • Päivitetty: 14.02.2011
  • Kommentit
Uskonnon kokeen essee
Tehty: 01.03.2001 Arvosana: 6- / 6
Sivuja: 2 kpl Sanamäärä: 230
Tekijä: Mikko Vestola

Mitä tarkoitetaan uskonnon ulottuvuuksilla? Anna myös esimerkkejä.

Nykyään on pyritty saamaan mahdollisimman kattava selitys sanalla uskonto. Mutta sanaa uskonto on hyvin vaikea määritellä, koska maailmassa on niin monta erilaista uskontoa. Silti kaikissa uskonnoista löytyy aina jotain yhtäläisyyksiä. Usein monista uskonnoista löytyy viisi uskonnon ulottuvuutta. Näitä ovat tunnetaso, ajatustaso, käyttäytymistaso, sosiaalinen eli yhteisöllinen taso sekä kulttuurillinen taso.

Tunnetaso tarkoittaa sitä, että uskonnossa esiintyy erilaisia tunne-elämyksiä. Näitä voivat olla esim. kirkossa käynti, jolloin tuntee itsensä olevan Jumalan lähellä tai hyvänä esimerkkinä ovat myös erilaiset näyt ja valaistumiset.

Ajatustasolla tarkoitetaan uskonnoissa esiintyvien erilaisten oppien noudattamista ja tarinoiden uskomista. Hyvänä esimerkkinä on Raamattu, joka sisältää kymmenen käskyä, Jeesuksesta kertovia tarinoita sekä uskontunnustuksia ja uskonnon etiikkaa.

Käyttäytymistaso vaikuttaa melko paljon uskovaisen ihmisen elämään. Käyttäytymistasolla tarkoitetaan erilaisiin rituaaleihin osallistumista, kuten jumalanpalveluksiin, ja näissä rituaaleissa on vielä erityiset säännöt, joita pitää noudattaa. Myös ajatustasolla hyväksyttyjen oppien noudattaminen on osa käyttäytymistasoa.

Sosiaalisella eli yhteisöllisellä tasolla tarkoitetaan sitä, että yhdellä ihmisellä ei yleensä ole omaa uskontoaan vaan hän kuuluu aina hieman laajemman ryhmän uskontoon. Tässä voisi olla esimerkkinä jonkin pienen alkuasukasheimon uskonto. Kaikki saman heimon ihmiset kuuluvat samaan uskontoon. Näihin heimouskontoihin ei yleensä liitytä vaan niihin synnytään ja erotaan sitten kun kuollaan.

Uskonnon kulttuurillinen taso näkyy hyvin yhteiskunnassa. Kulttuurillisella tasolla tarkoitetaan uskonnon vaikutusta kulttuuriimme ja yhteiskuntaamme. Monet taiteilijat ovat uskonnon innoittamina maalanneet uskonnollisia tauluja, kuten Hugo Simbergin Haavoittunut Enkeli. Myös kirkot ovat näkyvä osa nykyajan kaupunkia.

Sivun kommentit