MVnet logo

Tutkielmat » Lukio » UE3 - Eutanasia

 • Julkaistu: 08.03.2008
 • Päivitetty: 14.02.2011
 • Kommentit
Uskonnon tunnilla tehty alustus
Tehty: 03.03.2003 Arvosana: -
Sivuja: 2 kpl Sanamäärä: 530
Tekijä: Mikko Vestola

Eutanasia - armokuolema

Eutanasialla tarkoitetaan potilaan ns. armokuolemaa. Sana eutanasia tulee kreikan kielen sanoista "eu" ja "thanatos", jotka tarkoittavat "hyvää kuolemaa", kuolemaa onnellisesti ja kunniallisesti. Lääketieteessä sanalla on alun perin tarkoitettu kuolevan ihmisen vaivojen ja kipujen lievittämistä. Käsitteen merkitys muuttui 1800-luvun keskivaiheilla, kun sillä alettiin tarkoittaa lääkärin aiheuttamaa armokuolemaa tai kuolinapua.

Yleisesti eutanasia jaetaan aktiiviseen ja passiiviseen eutanasiaan. Passiivisella eutanasialla tarkoitetaan sitä, että potilaan hoito keskeytetään ja hänen annetaan kuolla. Esimerkiksi jos potilas on koomassa, lopetetaan hänen ravitseminen, josta seuraa kuolema.

Passiivinen eutanasia on Suomessa, kuten monissa muissakin läntisissä teollisuusmaissa, mahdollista. Vuonna 1993 voimaan astunut potilaslaki sallii potilaan oikeuden kieltäytyä hoidosta. Passiivinen eutanasia on siis jo osa suomalaisten lääkärien hoitokäytäntöä ja sitä varten potilaat laativat hoitotestamentteja.

Aktiivinen eutanasia taas tarkoittaa potilaan kuoleman nopeuttamista, esimerkiksi antamalla potilaalle yliannostus morfiinia. Suomessa aktiivinen eutanasia on rikos ja siitä voi saada jopa 8 vuotta vankeutta. Aktiivista eutanasiaa pidetään muissakin länsimaissa yleensä lainvastaisena. Katolisen kirkon ja luterilaisen kirkon kannat aktiivisesta eutanasiasta ovat kielteiset. Kirkon mielestä saattohoito olisi aktiivista eutanasiaa parempi.

Eutanasia on herättänyt paljon keskustelua ja erimielisyyksiä maailmalla. Eri maissa on eri käytännöt ja aktiivista eutanasiaa koskeva laki on ehkä hieman epäselvä. Vaikka useimmissa maissa laki kieltää aktiivisen eutanasia, sitä harjoittavia lääkäreitä ei aina rangaista.

Alankomaat on ainoa maa maailmassa, jossa aktiivinen eutanasia on laillisesti sallittu vuodesta 2001 lähtien. Tosin vuonna 1999, kun laki vielä kielsi aktiivisen eutanasian, avustivat lääkärit yli 2 200 potilaan kuolemassa ja todellisuudessa eutanasialuvut lienevät vielä paljon suurempia, sillä kaikkia tapauksia ei ole raportoitu mahdollisten syytetoimien vuoksi.

Alankomaiden tavoin armokuolemaan on suhtauduttu sallivasti mm. Sveitsissä ja Belgiassa, vaikka kyseessä on periaatteessa edelleen rikos. Yhdysvalloissa Oregonin osavaltiossa lääkärit ovat saaneet avustaa parantumattomasti sairaiden potilaiden itsemurhassa vuodesta 1997 lähtien.

Eräs kohua herättänyt tapaus tapahtui kun Australian Pohjoisterritorio teki aktiivisen eutanasian lailliseksi vuonna 1996, mutta maaliskuussa 1997 Australian parlamentti kumosi Pohjoisterritorion eutanasian sallivan lain ja aktiivisesta eutanasiasta tuli taas laiton.

Australiassa eutanasia toteutettiin siten, että tietokoneohjelma auttoi potilasta kuolemaan. Sen avulla potilaat ruiskuttivat itse tappavan lääkeaineen suoneensa. Lääkäri oli läsnä mutta ei osallistunut varsinaiseen toimenpiteeseen.

Vaihtoehto eutanasialle olisi kirkon kannattama ns. saattohoito eli terminaalihoito. Saattohoidossa elämää ei lopeteta, mutta ei myöskään keinotekoisesti pitkitetä, vaan lievitetään oireita tehokkaasti. Saattohoito ei lopu potilaan kuolemaan vaan omaisia tuetaan myös potilaan kuoleman jälkeen.

Kysymyksiä ja ajatuksia eutanasiasta...

Argumentteja eutanasian puolesta

 • Potilaan itsemääräämisoikeutta tulee kunnioittaa ja toiveita noudattaa.
 • Valtaosa ihmisistä ovat aktiivisen eutanasian laillistamisen kannalla.
 • Armokuolemalla säästetään kuluissa, kun kalliita ja tuloksettomia toimenpiteitä ei tarvita.
 • Parantumattomasti sairaat potilaat vievät tilaa muilta hoitopaikan tarvitsevilta.
 • Raamatussa ei ole selkeää kantaa eutanasiaa vastaan.

Argumentteja eutanasiaa vastaan

 • Lääkärin perustehtävä on suojella elämää (eutanasia ristiriidassa Hippokrateen valan kanssa).
 • Eutanasia on peruuttamaton. On tapauksia, joissa potilas on toivonut kuolemaa, mutta lääkärit eivät ole suostuneet siihen. Jonkin ajan kuluttua potilas onkin sitten selvinnyt sairaudestaan.

Eutanasian eettisiä ongelmia/kysymyksiä

 • Kenellä on vastuu päätöksistä? Potilas itse helposti toivoo pikaista kuolemaa tuskissaan, mutta jos hän parantuisi sairaudestaan, usein kuolema kauhistuttaa. Hoitohenkilökunnankin on vaikea sanoa voidaanko johonkin sairauteen löytää parannuskeino ennen potilaan kuolemaa ja voiko hän jäädä henkiin.
 • Tuleeko ihmisen itse saada päättää kuolemastaan? Leikitäänkö silloin Jumalaa?
 • Miten toimitaan tapauksissa, joissa potilas ei voi itse ilmaista omaa tahtoaan esim. aivohalvauksen johdosta?

Lähteet

 1. Internet: http://norssi.oulu.fi/~jhonkane/historia/eutanasi.htm
 2. Internet: http://www.edu.vlk.fi/koulut/apia/tuominen/eutanasi.htm
 3. Internet: http://w3.verkkouutiset.fi/arkisto/Arkisto_2000/1.joulukuu/holl4800.htm
 4. Internet: http://www.evl.fi/sanasto/selitysE.htm
 5. WSOY CD-Facta 2002

Sivun kommentit