MVnet logo

Tutkielmat » Lukio » UE3 - Teodikean ongelma

  • Julkaistu: 08.03.2008
  • Päivitetty: 14.02.2011
  • Kommentit
Uskonnon kokeen essee
Tehty: 15.05.2003 Arvosana: 5 / 6
Sivuja: 1 kpl Sanamäärä: 230
Tekijä: Mikko Vestola

Teodikean ongelma

Teodikean ongelmalla tarkoitetaan sitä, että jos Jumala on kaikkivaltias ja hyvä, miksi maailmassa on kärsimystä? Tästä herääkin kysymys, onko Jumalaa olemassa. Jos Jumala on hyvä, miksi hän ei yksinkertaisesti lopeta kärsimystä ja miksi maailmassa pitää olla mitään pahaa?

Teodikean ongelmaan ovat teologit kautta aikojen yrittäneet etsiä ratkaisua, mutta tuloksetta. Mitään täysin oikeaa selitystä ei ongelmaan ole, vaan jokainen tulkitsee sen omalla tavallaan. Jotkut selittävät maailmassa olevan kärsimyksen siten, että kärsimys on seurausta ihmisen teoista. Vain ihminen voi omalla toiminnallaan pelastautua kärsimyksestä.

Esimerkiksi hindulaisuuden mukaan kärsimys häviää, kun ihminen elää hyvää elämää ja nousee aina paremmalle tasolle seuraavassa elämässään. Buddhalaisuuden mukaan kärsimykseltä säästyy kun luopuu elämänjanostaan. Marxilaisuus taas korostaa sitä, että kärsimys johtuu yhteiskunnan eriarvoisuudesta.

Ehkä kaikista radikaalein näkökulma on naturalisteilla, jotka väittävät, että kärsimys kuuluu maailmaan. Se on aivan luonnollista ja se on vain hyväksyttävä. On myös esitetty, että maailmassa on kärsimystä siksi, että kärsimyksen keskellä iloiset asiat tulevat paremmin esiin.

Hyvänä esimerkkinä teodikean ongelmasta voisi olla vaikka muutaman vuoden takaiset Yhdysvalloissa tapahtuneet terroristi-iskut. Miten Jumala saattoi sallia terroristi-iskujen tapahtumisen? Eikö hän olisi voinut jollain lailla estää ne, jos hän on kaikkivaltias? Miksi niin monen viattoman ihmisen piti kuolla? Eiväthän he kaikki voineet olla pahoja ihmisiä.

Teodikean ongelma onkin yksi aikamme mysteereistä niin teologeille kuin aivan tavallisille ihmisillekin. Vastausta ongelmaan tuskin saadaan koskaan. Kärsimyksen kanssa on vain pystyttävä elämään.

Sivun kommentit