MVnet logo

Tutkielmat » Yliopisto » Kaikki

Sekalaiset

Tutkielman nimi Tutkielman kuvaus Arvosana Sivumäärä PDF?
Kemian laitetekniikan kotilasku 1 Kemian laitetekniikka 1-kurssin kotilasku 1: taselaskut (vain PDF ja ODT) Hyväksytty 5 kpl
Kemian laitetekniikan kotilasku 2 Kemian laitetekniikka 1-kurssin kotilasku 2: pumppulaskut (vain PDF ja ODT) - 5 kpl
Kemian laitetekniikan kotilasku 3 Kemian laitetekniikka 1-kurssin kotilasku 3: lämmönsiirto (vain PDF ja ODT) - 5 kpl
Liiketoimintasuunnitelma Mainostulojen ansainta MVnet-www-sivustolta Google AdSense-ohjelman avulla. Vain PDF-muodossa. 76 18 kpl
Tilastotieteen essee Essee aiheesta: Poikkeusten sieppaamisen suoritusnopeus Java-ohjelmassa - 5 kpl

Tietotekniikka

Tutkielman nimi Tutkielman kuvaus Arvosana Sivumäärä PDF?
Assembly-harjoitus Assembly-ohjelmointikielellä tehdyn harjoitustyön raportti (englanniksi) 3/3 12 kpl
Image compression Multimediatekniikan harjoitustyö kuvakompressiosta (englanniksi) Erinomainen 32 kpl Ei
Java-ohjelmoinnin projektityö Java-ohjelmointikurssin laajahko projektityö: Opintoapuri-ohjelma 5/5 22 kpl Ei
Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen esseet Kurssin T-121.100 Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen hajautetun tentin esseet - 3 kpl Ei
Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö 1 Kolme esseetä, aiheena käytettävyys ja tuotekehitys Hyväksytty 5 kpl
Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö 2 Essee käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen prosessimalleista 4/5 8 kpl
Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö 3 Digiboksien heuristinen arviointi 5/5 16 kpl
Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö 4 Tilannetutkimus televisionkatselusta: haastattelu ja litterointi 3/5 15 kpl
Käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen harjoitustyö 5 Käyttäjätutkimuksen analysointi 3/5 11 kpl
Käyttöliittymäsuunnittelun harjoitustyö 1 Komentorivipohjaisen käyttöliittymän suunnittelu Hyväksytty 8 kpl
Käyttöliittymäsuunnittelun harjoitustyö 2 Desktop-käyttöliittymän suunnittelu Ansiokas 10 kpl
Käyttöliittymäsuunnittelun harjoitustyö 3 Selainkäyttöliittymän suunnittelu Hyväksytty 15 kpl
Käyttöliittymäsuunnittelun harjoitustyö 4 Mobiilikäyttöliittymän suunnittelu Ansiokas 16 kpl
Mikä on tehokas tekninen suojakeino Tietotekniikkaoikeuden seminaarityö 4/5 20 kpl
Ohjelmistotekniikan harjoitustyöt Viisi ohjelmistotekniikan harjoitustyötä. Vain PDF-muodossa. - 20 kpl -
Ohjelmistotuotannon essee 1 Essee aiheesta "Vaatimusten määrittely" 7/10 2 kpl Ei
Ohjelmistotuotannon essee 2 Essee aiheesta "Ohjelmistoarkkitehtuuri ja ketterä ohjelmistokehitys" 7/10 2 kpl Ei
Ohjelmistotuotannon essee 3 Essee aiheesta "Ohjelmiston laatu" 10/10 2 kpl Ei
Ohjelmistotuotannon essee 4 Essee aiheesta "Portfolion hallinta" 10/10 1 kpl Ei
Ohjelmistotuotannon essee 5 Essee aiheesta "Software Configuration Management" (englanniksi) 5/10 2 kpl Ei
Ohjelmistotuotannon essee 6 Essee aiheesta "Global Software Development" (englanniksi) 10/10 2 kpl Ei
Tietokantaharjoitus Harjoitustyö tietokannoista: Verkkokauppajärjestelmä 3/5 21 kpl
Verkkohuutokauppa Harjoitustyö tietokannan suunnittelusta: verkkohuutokauppa. Vain PDF-muodossa. 5/6 11 kpl

Sivun kommentit