MVnet logo

Tutkielmat » Yliopisto » Liiketoimintasuunnitelma

Mainostulojen ansainta MVnet-www-sivustolta Google AdSense-ohjelman avulla. Vain PDF-muodossa.
Tehty: 19.06.2006 Arvosana: 76
Sivuja: 18 kpl Sanamäärä: 2730
Tekijä: Jarmo Vestola

Liiketoimintasuunnitelma

Huom! Varsinainen liiketoimintasuunnitelma on saatavilla vain PDF-muodossa ja sen voi ladata klikkaamalla alla olevaa kuvaa. Tällä sivulle on koottu tietoa liiketoimintasuunnitelman teosta ja esimerkkinä olevan liiketoimintasuunnitelman arvostelusta.

Liiketoimintasuunnitelma PDF-muodossa

Näytä liiketoimintasuunnitelma PDF-muodossa

Johdanto

Tälle sivulle on koottu lyhyt linkkikokoelma siitä, mikä liiketoimintasuunnitelma on, miksi se tehdään, mitä se pitää sisällään ja mistä saa apua suunnitelman tekoon. Sivulta löytyy myös oikea esimerkki liiketoimintasuunnitelmasta, jonka voit ladata itsellesi klikkaamalla yllä olevaa kuvaa. Kyseinen liiketoimintasuunnitelma käsittelee nettisivuja, joita ylläpidetään verkkomainosten julkaisusta saatavilla tuloilla. Sen voi ladata pdf-tiedostona omalle koneelle, ja tutkia sitä, jos asia tuntuu kiinnostavalta, tai kaipaat jotakin konkreettista esimerkkiä liiketoimintasuunnitelman mallista.

Esimerkkinä toimiva liiketoimintasuunnitelma on tehty vuonna 2002 aloittaneesta MVnet-www-sivustosta, jota juuri nyt selailet. Liiketoimintasuunnitelman teko kuului osaksi Helsingin Kauppakorkeakoulun liiketoiminnan perusteet-kurssin hyväksyttyä suorittamista vuonna 2006. Liiketoimintasuunnitelman aihe oli vapaa ja kohteeksi valikoituikin MVnet-verkkosivuilla toteutettava mainonta ja niiden avulla rahan ansainta. Koska aihe oli itselleni erittäin ajankohtainen ja kiinnostava, päätin kirjoittaa siitä liiketoimintasuunnitelman. Itseäni kiinnosti myös laskea, onko perustamallemme MVnet-www-sivustolle mahdollista ostaa oma luotettava web-hotellipalvelu tai peräti oma palvelin pelkkien mainostulojen avulla.

Liiketoimintasuunnitelma on laadittu seuraavan kirjan perusteella: Tulos - Liiketoiminnan suunnittelulla menestykseen, kirjoittaneet Toivo Koski ja Markku Virtanen. Kirja on selkeästi kirjoitettu ja erinomainen apuväline liiketoiminnan kokonaiskuvan hahmottamiseen ja suunnitteluun. Kirjan saa lainattua kirjaston lisäksi ilmaiseksi myös sähköisessä muodossa HelMetin lainaa e-kirja-palvelun kautta. Jos on tekemässä liiketoimintasuunnitelmaa, kirja kannattaa ehdottomasti lukaista läpi. Toinen hyvä myös sähköisessä muodossa lainattavissa oleva teos on Firma: Käytännön yritystoiminta, kirjoittaneet Taina Lojander ja Jani Suonpää.

Arvostelu

Liiketoimintasuunnitelman on arvostellut Kauppatieteiden tohtori, DI Toivo Koski, joka oli myös yksi luennoitsijoista Kauppakorkeakoulun liiketoiminnan perusteet-kurssilla. Koskella on laaja näkemys yritysmaailmasta ja luennoitsijana hän on erittäin innostava, hauska ja ennen kaikkea vakuuttava persoona. Tyypilliseen yliopistotyyliin liiketoimintasuunnitelmia ei palautettu takaisin kommenttien kera, vaan pelkät pisteet julkaistiin. Jos palautetta olisi kaivannut, olisi sitä pitänyt mennä henkilökohtaisesti kysymään. Palaute olisi ollut erittäin mielenkiintoista ja hyödyllistä kuulla, mutta opiskelijalla aika on tiukassa, eikä arvostelijan metsästäminen tuntunut mielekkäältä, joten nyt on tyytyminen pelkkiin pisteisiin.

Arvosanaksi liiketoimintasuunnitelma sai hyvän eli 76 pistettä. Kosken arvosteluperusteet löytyvät tämän sivun lopusta, joten siitä voi suurin piirtein katsoa, mitä asioita jäi puuttumaan, tai mitä voisi parantaa. Omasta mielestäni arvosana on hyvä, ottaen huomioon sen, että liiketoimintasuunnitelman tekoon meni noin viikko yhdeltä henkilöltä. Yleensä liiketoimintasuunnitelman tekoon opiskelijaryhmä tarvitsee aikaa noin kuukauden verran. Loppujen lopuksi liiketoimintasuunnitelman teko oli erittäin mielenkiintoista ja palkitsevaa. Jo näinkin suppea ja pelkistetty suunnitelma kertoo paljon tulevaisuudesta ja suunnitelmien realistisuudesta.

Apuja liiketoimintasuunnitelman tekoon

Seuraava linkkikokoelma ei pyrikään olemaan kaiken kattava tietopaketti liiketoiminnan perustamiseen liittyen. Pikemminkin vain pintaraapaisu siitä, mitä kannattaa muistaa ja mistä tietoa voi etsiä suunnitelmaa laatiessa. Pääasia tällä sivulla onkin antaa ohjeita ja näyttää esimerkkiä liiketoimintasuunnitelmaa tekeville opiskelijoille. Seuraavat linkit toivottavasti auttavat eteenpäin.

Liiketoimintasuunnitelman arvosteluperiaatteet kurssilla

70 pistettä

 • Kaikki liiketoimintasuunnitelman osa-alueet on käsitelty ja ne muodostavat loogisen kokonaisuuden. Tarkastajan on helppo ymmärtää yrityksen ansaintalogiikka.
 • Talousanalyysissä on mukana kuukausittainen kassavirtalaskelma, ja tulos sekä tase, ennusteet vähintään kolmelle vuodelle.
 • Kassavirtalaskelmalla, yrityksen myyntiprosessilla ja yrityksen resurssitarpeiden välillä on selkeä yhteys.
 • Liiketoimintasuunnitelma sisältää myös toimenpidesuunnitelman viikkotarkkuudella esimerkiksi GANTin kaavion muodossa, miten suunnitelmat viedään käytäntöön.

80 pistettä

Edellä olevan lisäksi:

 • Johdon ja avainhenkilöstön vahvuuksia ja heikkouksia on arvioitu realistisella tavalla ja LTS:ssa on esitetty ratkaisuja mahdollisten osaamispuutteiden täydentämiseksi.
 • LTS:ssa on esitetty suunnitelma tai toimenpiteet avainhenkilöiden sitouttamiseksi.
 • Yrityksen tuotteen, teknologian ja osaamispohjan tarjoamia uusia markkinamahdollisuuksia (reaalisia optioita) on arvioitu.
 • Yrityksen markkinat on segmentoitu ja potentiaaliset asiakkaat sekä kilpailijat pystytään nimeämään todellisuuteen pohjautuen.
 • Oma tuote osataan asemoida em. "tosielämän" kilpailijoihin nähden.

90 pistettä

Edellä olevan lisäksi:

 • Riskianalyysissä on käytetty esimerkiksi http://www.pk-rh.com/ sivuilla annettuja työkaluja ja ohjeita tai riskianalyysi on muuten tehty systemaattisesti ja yksityiskohtaisesti.
 • LTS sisältää oikean markkinatutkimuksen ja kilpailija-analyysin, jossa on esimerkiksi haastateltu potentiaalisia asiakkaita. Haastattelujen dokumentaatio on liitteenä LTS:ssa (jotta tarkistaja tietää, että näin on oikeasti toimittu).
 • Markkinasegmenttejä on vertailtu tuloksentekomahdollisuuden kautta ja niistä on laskettu esimerkiksi nykyarvo.
 • LTS:ssa on pohdittu erilaisia rahoitusvaihtoehtoja sekä niiden "järkevyyttä" yrityksen kannalta.

Sivun kommentit