MVnet logo

Blogi » Käyttäjäkyselyn tuloksia

  • Julkaistu 2. Toukokuuta 2007
  • Kirjoittanut: Mikko Vestola
  • 1 kommentti

Käyttäjäkysely

MVnetin käyttäjäkyselyyn ehti vastata 165 kävijää 1.5.2007 mennessä. Kaikkien vastanneiden kesken arvottiin yksi DVD-elokuva ja yksi Xbox-peli. Onnekkaille voittaneille on jo ilmoitettu voitoista sähköpostitse. Alla vielä hieman tuloksia kyselystä. Tulokset eivät välttämättä anna aivan tarkkaa kuvaa MVnetin kävijöistä osallistuneiden vähäisen määrän vuoksi, mutta antavat hieman osviittaa siitä, ketkä täällä käyvät ja mikä heitä kiinnostaa.

Kokonaisarvosanaksi MVnetille annettiin kyselyssä kouluarvosana 8,3. Käyttäjäkyselyn perusteella kävijöistä 60% on miehiä ja 40% naisia. Vastanneista suurin osa oli 15-24 -vuotiaita nuoria (33%) ja 25-34 -vuotiaita (22%). Sivusto kiinnostaa myös hieman varttuneimpia 35-44 -vuotiaita, joita oli vastanneista 18%. Vastanneista 19% asui pääkaupunkiseudulla, suurin osa lähiössä. Muutoin asuinpaikkakunnat jakautuivat melko tasaisesti ympäri Suomea. Koulutukseltaan vastaajista suurin osa oli ammatti- tai kauppakoulusta (30%). Myös vain peruskoulun suorittaneita oli melko iso osa, 29%. Lukiopohjalla olevia oli 14%. Vastanneista 38% oli päätoimisesti opiskelijoita ja 33% työssä käyviä.

MVnetin sisältöä ja ulkoasua pidettiin kokonaisuutena hyvin selkeänä. Tosin ulkoasun tyylikkyys sai joiltain hieman moitteita (joidenkin mielestä hieman karu), mutta toisaalta sitä pidettiin hyvin toimivana eikä arvosanan keskiarvo ulkoasun näyttävyydestäkään ollut mikään huono (3,5/5). Artikkeleita pidettiin ymmärrettävinä ja helppolukuisina (arvosanan keskiarvo 4,0/5). Myös navigointi sivustolla oli vastanneiden mielestä helppoa (3,9/5). Sivuilla esiintyviä mainoksia ei pidetty kovin häiritsevinä (2,7/5 - 5 tarkoittaa hyvin häiritsevää ja 1 ei ollenkaan häiritsevä).

Kiinnostavimpana aihepiirinä pidettiin kotisivun teko-ohjeita. Linuxin asentaminen ja käyttäminen taas jakoi eniten mielipiteitä, toisia aihe ei kiinnostanut lainkaan, toisia se taas kiinnosti eniten. Digi-TV, tietokoneen päivittäminen ja erityisesti laitearvostelut olivat myös vastanneiden mielestä kiinnostavia aiheita.

30% vastanneista sanoi käyvänsä MVnetissä keskimäärin pari kertaa viikossa. Kerran kuussa käyviä taas oli 28%. 5% vastasi käyvänsä MVnetissä jopa joka päivä. Kuitenkin 32% kävi sivustolla ensimmäistä kertaa. Noin kolmasosa vastanneista oli lukenut 11-50 sivua MVnetistä. Kuitenkin hieman yli puolet oli lukenut alle kymmenen sivua. Parisenkymmentä vastaajaa oli jopa lukenut yli 50 sivua.

Onnea vielä voittaneille ja kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille. Vieläkin voi vastata kyselyyn, jos mieli tekee, mutta mitään palkintoja tästä ei jaeta.