MVnet logo

Tutkielmat

  • Julkaistu: 08.03.2008
  • Päivitetty: 14.02.2011
  • Kommentit

Sisällys

Tiedote plagioinnista

Kuva kirjoista

Huom! Älkää hyvät ihmiset kopioiko suoraan näiden tutkielmien tekstejä omiin tutkielmiinne. Opettajat tietävät kyllä näistä tutkielmista ja tutkielmat löytyvät helposti myös Googlella, joten kiinnijäänti plagioinnista on lähes varmaa, jos sortuu suoraan kopiointiin. Useimmissa kouluissa plagiointi on ankarasti rangaistu ja johtaa usein kurssin hylkäämiseen tai jopa koulusta erottamiseen.

Nämä tutkielmat ovat siis tarkoitettu lähinnä siihen, että niistä voi ottaa mallia ja ammentaa niistä ideoita. Lisäksi laadukkaita kirjoituksia on aina mukava lueskella muuten vain ja sivistää itseään. Lähteenäkin tutkielmia voi käyttää, mutta lähdekritiikki kannattaa ottaa myös näissä tutkielmissa huomioon, varsinkin alemman kouluasteen tutkielmissa. Plagiointi on riskipeliä ja typerää, eikä siitä itse opi mitään. Tutkielman tai muun kirjoitelman teko voi olla oikeasti myös mukavaa, jos valitsee itseään kiinnostavan aiheen. Älkää siis sortuko suoraan kopiointiin netistä, vaan aloittakaa tehtävänne teko ajoissa ja kirjoittakaa itseänne kiinnostavasta aiheesta.

Tutkielmat aihealueittain

Voit listata MVnetin tutkielmia alla olevista linkeistä. Voit katsella tutkielmia aihealueittain tai listata tietyn luokan kaikki tutkielmat.

Ammattikorkeakoulun tutkielmat (1 kpl)

Ammattioppilaitoksen tutkielmat (1 kpl)

Lukion tutkielmat (165 kpl)

Yliopiston tutkielmat (28 kpl)

Yläasteen tutkielmat (10 kpl)

Yleistä tietoa MVnetin tutkielmista

Asioiden selventämiseksi käytän kaikista MVnetissä olevista kirjoitelmista, esitelmistä, esseistä yms. yleisnimitystä tutkielma. Tutkielmat-sivulta löytyy siis MVnetin tekijöiden tekemiä yläasteen, lukion ja yliopiston aikaisia tutkielmia, esitelmiä, esseitä, kirjoitelmia, raportteja yms. Lisäksi löytyy myös MVnetin kävijöiden lähettämiä tutkielmia. Kaikki tutkielmat on lajiteltu taulukoihin aineittain. Jokaisen tutkielman alussa on taulukko, jossa on tutkielman tärkeimmät tiedot kuten tekopäivä, sivumäärä, sanamäärä ja tutkielman tekijä. Taulukoissa esiintyvällä sivumäärällä tarkoitetaan montako sivua tutkielmassa likimäärin on jos se tulostetaan PDF-muotoisena tiedostona tulostimella (mukana teksti, kuvat, kansilehti, sisällysluettelo yms.).

Kuva kirjoista

Voit lukea tutkielmia html-muodossa nettiselaimellasi tai PDF-muodossa. Kaikki tutkielmat ovat html-muodossa ellei toisin ole mainittu, mutta kaikki tutkielmat eivät ole PDF-muodossa. Jos tutkielman rakenne on muutakin kuin pelkkää tekstiä, on se yleensä saatavilla myös PDF-muotoisina. PDF-muotoinen tutkielma on juuri siinä muodossa, kuin kyseinen tutkielma on palautettu opettajalle arvosteltavaksi (paitsi kirjoitusvirheet saattavat olla korjattu). Tutkielman saa luettua html-muodossa klikkaamalla tutkielman nimen linkkiä taulukosta. Jos tutkielma on PDF-muodossa, on taulukossa pieni PDF-kuvake tutkielman kohdalla, jota klikkaamalla voi lukea sen PDF-muodossa. Myös html-muotoisessa tutkielmassa on PDF-kuvake, jossa on linkki PDF-muotoiseen tutkielmaan, jos sellainen on saatavilla. PDF-muotoinen tutkielma voi hieman erota HTML-muotoisesta tutkielmasta. PDF-dokumentissa on joskus enemmän kuvia, mutta teksti on silti sama kuin HTML-muotoisessa lukuun ottamatta tehtävänantoja. Huomaa, että PDF-tiedoston koko voi vaihdella noin 20 kilotavusta aina pariin megatavuun asti (mitä enemmän sivuja ja kuvia, sitä isompi tiedostokoko).

Tutkielman nimen alussa mahdollisesti oleva tunnus (esim. FY3) tarkoittaa sitä, millä luokalla tai kurssilla tutkielma on tehty. Tunnuksen tulkinta riippuu vähän siitä, minkä oppilaitoksen tutkielmasta on kyse. Esimerkkitapauksessa lukion tutkielmassa esiintyvä FY3 tarkoittaa, että tutkielma on tehty lukion kolmannen fysiikan kurssin aikana (muista, että kaikissa lukioissa kurssi-numeroinnit eivät välttämättä ole samoja). Yläasteen tutkielmassa esiintyvä EN9lk taas tarkoittaa sitä, että tutkielma on tehty yläasteen 9. luokalla ja oppiaineena on ollut englanti.

Kaikki englannin tutkielmat ovat A1-laajuisen englannin tutkielmia, ruotsi kirjoitelmat ovat kaikki B1-laajuisen ruotsin kirjoitelmia ja saksan kirjoitelmat ovat kaikki B2-laajuisen saksan kirjoitelmia, ellei toisin mainita. Oppiaine "Historia ja yhteiskuntaoppi" on lyhennetty muotoon "Historia".

Ylioppilastutkinnoissa käytettävät arvosanat (aineiden yleiset arvosanat)
Pisteet Vastaava arvosana
93-99 L (Laudatur)
87-92 E (Eximia cum laude approbatur)
80-85 M (Magna cum laude approbatur)
70-77 C (Cum laude approbatur)
63-67 B (Lubenter approbatur)
53-60 A (Approbatur)
40-50 i (Improbatur)

Tutkielman arvosanan on antanut sen aineen opettaja, joka on antanut tehtäväksi tehdä kyseisen tutkielman. Yliopiston tutkielmissa arvosanan on antanut yleensä kurssin assistentti. Kannattaa muistaa, että arvosana on aina opettajan henkilökohtainen mielipide ja arvosteluperusteet voivat vaihdella paljon oppilaitoksittain. Joku toinen opettaja voi siis antaa jonkun muun arvosanan tutkielmasta, mutta yleisesti ottaen arvosanojen pitäisi olla ainakin suuntaa antavia.

Tavallisesti arvosana on kouluarvosana neljästä kymmeneen tai ylioppilaskirjoituksissa käytettävä asteikko 40-99 (tai i-L). Yliopiston tutkielmissa taas käytetään asteikkoa 0-5. Joissain tutkielmassa on annettu arvosana H (hyvä), joka vastaa numeroita 8-...8½ tai K (kiitettävä), joka vastaa numeroita 9-...9½ tai K+ (erinomainen), joka vastaa numeroita 10-...10. Myös esseiden arvostelussa yleisesti käytettävää arvoasteikkoa (0 p - 6 p) esiintyy tutkielmissa. Myös muunlaisia arvosanoja voi esiintyä tutkielmissa (esim. 50/60 p), mutta näissä arvosanoissa ei pitäisi olla mitään epäselvää. Joissakin tutkielmissa arvosanaa ei ole ollenkaan annettu, koska opettaja ei sitä ole arvosanalla arvostellut.

Tutkielmien käyttöehdot

Huom! Muistathan siis, että et saa suoraan kopioida täältä löytyvien tutkielmien yms. tekstejä omaan tutkielmaasi. Täällä olevat tutkielmat ovat tarkoitettu lähinnä siihen, että niistä voi ottaa mallia ja ammentaa niistä ideoita sekä muuten vain lueskella laadukkaita kirjoituksia ja sivistää itseään. Jos käytät oman tutkielmasi lähteenä täällä MVnetissä olevia tutkielmia (muista lähdekritiikki varsinkin alemman kouluasteen tutkielmissa), mainitse tutkielmasi lähdeluettelossa selvästi sen tutkielman internet-osoite, jota käytit lähteenä.

Kaikki täällä olevat tutkielmat ovat tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön. Tutkielmien tekstejä tai kuvia ei saa levittää eteenpäin esimerkiksi Internetissä. Tutkielmia ei myöskään saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Tutkielmien tekstejä saa käyttää vapaasti opetustarkoituksiin oppilaitoksissa, kunhan tutkielman lähde (eli MVnetin internet-osoite) on selvästi mainittu.

Sivun kommentit