MVnet logo

Blogi » Opintotuen vapaaehtoinen palautus 31.3.2008 mennessä

  • Julkaistu 13. Maaliskuuta 2008
  • Kirjoittanut: Jarmo Vestola
  • 1 kommentti

Olethan muistanut tarkistaa vuoden 2007 tulosi ja opintotuen vapaan tulon? Vuoden 2007 opintotukien viimeinen vapaaehtoinen palautuspäivä on 31.3.2008. Jos et palauta tukea ajoissa, liikaa maksettu tuki peritään takaisin 15 % korotuksella, eikä takaisinperittyjä tukikuukausia saa enää uudelleen käytettäväksi. Opiskelija vastaa siis itse siitä, että oikean suuruinen rahasumma on palautettu määräajassa. Määräaikaa ei saa ylittää esimerkiksi maksulomakkeen viivästymisen vuoksi.

Kelan tiedotteen mukaan tänäkin vuonna lähes 42 000 opiskelijaa, eli noin 13 % opintotuen saajista saa opintotuen takaisinmaksuehdotuksen, koska he eivät ole peruneet tai palauttaneet opintotukea ajoissa. Keskimääräinen takaisin perittävä summa on 1155 euroa, eli noin 2,5 kuukauden opintoraha ja asumislisä, jos saa tukea enimmäismäärän. KELA:n mukaan takaisinperinnän määrien vuosittainen kasvu kertoo koko ajan lisääntyneestä opiskeluaikaisesta työssäkäynnistä sekä siitä, että tulorajat ovat olleet jälkeenjääneet. Opintotuen saajien keskimääräiset veronalaiset tulot vuonna 2006 olivat 6 530 euroa (ilman opintotukea) ja reilulla kolmasosalla vuositulot olivat alle 3 000 euroa.

KELAn asiointipalvelun kirjautumissivu

Liikaa maksettu opintotuki (opintoraha ja asumistuki) on helpointa palauttaa KELA:n sähköisen asiointipalvelun avulla. Myös suora tilisiirto onnistuu. Kelan sähköisen asiointipalvelun kautta voi peruuttaa, palauttaa tai lakkauttaa opintotuen. Lisäksi palvelussa voi nähdä omat tiedot mm. opintotuen määrästä ja käytetyistä tukikuukausista. Asiointi onnistuu helposti omien verkkopankkitunnusten avulla tai sähköisellä henkilökortilla.

Vapaan tulon laskeminen

Vuosituloraja eli vapaa tulo määräytyy aina sen mukaan, kuinka monelta kuukaudelta opiskelija on nostanut opintotukea. Vuonna 2007 normaali vuosituloraja oli 9 090 euroa, jos opiskelija nosti tukea tavallisesti yhdeksältä kuukaudelta. Tuloina otetaan huomioon kaikki veronalaiset bruttomääräiset ansio- ja pääomatulot ilman vähennyksiä, sekä toimeentuloon tarkoitetut apurahat ja ulkomaan tulot. Opinto- tai aikuisopintorahoja ei kuitenkaan oteta tuloina huomioon. Tulot voivat olla saatu milloin tahansa kalenterivuoden aikana. Palautusta ei kuitenkaan tarvitse maksaa, jos tuloraja ylittyy enintään 170 eurolla.

Huom! Opiskelijan kannattaa harkita osakemyyntinsä erittäin tarkkaan. Opintotukisäännöksissä KELA katsoo osakkeiden myyntivoitot tuloiksi, muttei myyntitappioita vähennyskelpoisiksi menoiksi. Jos opiskelija siis esimerkiksi saa tiettyjä osakkeita myydessä 5 000 euroa myyntivoittoa ja toisia osakkeita myydessä 6 000 euroa myyntitappiota, katsotaan hänen pääomatuloiksi opintotukisäännöksissä 5 000 euroa!

Tuloista, jotka on saatu ennen opiskelun aloittamista tai päättymisen jälkeen, ei huomioida sitä osuutta, joka ylittää keskimäärin 1515 euroa kuukaudessa. Tuensaaja katsotaan opiskelijaksi siitä kuukaudesta lähtien, jolloin tuettavat opinnot ovat alkaneet. Tulot kohdistetaan opiskeluajalle ja muulle ajalle sen mukaan milloin tulo on saatu eli maksettu. Esimerkiksi kesällä ansaitut, syyskuussa 2007 maksetut lomarahat ovat syyskuun tuloa.

Opinnot katsotaan päättyneiksi tutkintotodistuksen tai valmistumisajankohdan mukaisena päivämääränä tai kun opintotuen enimmäisaika on käytetty. Valmistumiskuukausi on siis opiskeluaikaan kuuluva kuukausi, jos on vielä siloin saanut opintotukea. Vuosittain vain neljäsosa Kelan takaisinperinnän päätösehdotuksen saaneista opiskelijoista säästyy opintotukien palauttamiselta osoittamalla, että tulot on ansaittu ennen opintoja tai valmistumisen jälkeen.

Tulevien opiskelijoiden onneksi ja helpotukseksi opintotuen tulorajat nousevat noin 30 % vuonna 2008 edellisen vuoden tulorajoihin verrattuna. Jos siis nostaa tukea 9 kuukautta, tuloraja on vuodessa 11 850 euroa. Ero aikaisemman vuoden 2007 tulorajaan on siis yli 2700 euroa. Näitä tulorajoja ei kuitenkaan noudateta vielä vuoden 2007 palautuksissa, vaan tulovalvonnat tehdään siis vielä alempien tulorajojen perusteella. Tulorajoja laskettaessa pitää siis käyttää esimerkiksi Kelan sivuilta löytyviä matalampia tulotaulukoita.

Aiheesta muualta