MVnet logo

Tutkielmat » Lukio » RUB10 - Viktiga miljöfrågor

  • Julkaistu: 08.03.2008
  • Päivitetty: 14.02.2011
  • Kommentit
Ruotsin ainekirjoitus
Tehty: 12.12.2002 Arvosana: 92
Sivuja: 1 kpl Sanamäärä: 175
Tekijä: Jarmo Vestola

Viktiga miljöfrågor

Det sägs att alla människor nuförtiden vet, hur viktig ren natur är. Därför är det ovanligt att vi inte gör någonting för dess skull, utan förorenar bara vår planet. Det är inte lätt att skydda miljön och vara en miljövänlig konsument, men vi måste förändra våra vanor, om vi vill fortsätta att leva här.

Det bästa var och en kan göra för vår miljö är att vara sparsam och fundera på vad man verkligen behöver. Man behöver inte vara så egoistisk och köpa alltid nya varor. Det är mer miljövänligare att återanvända och återvinna gamla möbler, kläder och så vidare. Om man är klok, brukar man alltid kompostera och sortera avfall.

Fast alla människor är vana vid att köra bil i det vardagliga livet, måste vi undvika det och använda kollektivtrafik i stället. Det bästa alternativet skulle bli att man cyklar. Det förorenar inte. Jag anser att vi måste ändra vår livsstil och ta ansvar för denna planet. Vi måste också ta hänsyn till våra barn och deras livsmiljös framtid. Det är något som var och en kan göra.

Den miljömedvetna cyklisten

Sivun kommentit