MVnet logo

Tutkielmat » Yliopisto » Ohjelmistotuotannon essee 4

  • Julkaistu: 08.03.2008
  • Päivitetty: 14.02.2011
  • Kommentit
Essee aiheesta "Portfolion hallinta"
Tehty: 17.04.2007 Arvosana: 10/10
Sivuja: 1 kpl Sanamäärä: 220
Tekijä: Mikko Vestola

Tehtävänanto (lyhennetty): Olet menestyvän KillerApp-ohjelmiston kehitystiimissä. Ymmärrät, että menestys luo haasteita ohjelmiston portfolion hallintaan. Kirjoita ehdotus, kuinka yrityksesi portfolion hallinta toteutetaan. Essee arvosteltiin asteikolla 0-10 p. Essee oli osa Teknillisen korkeakoulun kurssin T-76.3601 Ohjelmistotuotannon perusteet suorittamista.

Essee 4 - Portfolion hallinta (Portfolio management)

Portfolion hallinta on tärkeä osa ohjelmistotuotantoa. Ohjelmistotuotantoon kuuluu useita eri aktiviteetteja, joiden hallinta voi olla hankalaa. Portfolion hallinta pyrkii hallitsemaan näitä eri aktiviteetteja.

Ensimmäinen vaihe portfolion hallinnan järjestämisessä on tunnistaa eri tyyppiset käytössä olevat ohjelmistotuotannon aktiviteetit (esim. asiakaspalvelu, ylläpito, konsultointi, luennointi, suunnittelu, asennus jne). Tällöin siis kerätään kaikki ohjelmiston tuotannossa käytettävät aktiviteetit ja luodaan näistä eräänlainen miellekartta, josta käy hyvin ilmi, millaisia aktiviteetteja on tai tulee olemaan käynnissä. Tästä voidaan huomata myös, jos aktiviteeteissa on joitain päällekkäisyyksiä, jolloin aktiviteetteja voidaan karsia tai yhdistää, jolloin säästetään rahaa.

Seuraavaksi asetetaan aktiviteeteille arvot, kuinka paljon kuhunkin aktiviteettiin aiotaan käyttää aikaa ja resursseja, jotta saavutettaisiin yrityksen asettamat tavoitteet. Tämän jälkeen seurataan, kuinka paljon aikaa eri aktiviteetteihin todellisuudessa käytetään aikaa ja verrataan näitä arvoja aiemmin asetettuihin arviointeihin.

Viimeinen vaihe on ottaa opikseen edellä mainituista. Portfolion hallintaan kuuluu keskeisenä asettaa tarkkailupisteitä tietyn ajanjaksoin (esim. 2 viikon välein), jolloin tarkastellaan, miten aktiviteetteihin käytetyt resurssit vastaavat arvioita. Jos johonkin aktiviteettiin käytetty aika poikkeaa paljon arvioidusta, tarkastellaan, onko tässä jotain ongelmia (esim. asetettu liian vähän/paljon resursseja aktiviteetille tai liian tiukka/löyhä aikataulu) ja korjataan ongelmat. Portfolion hallinta jatkuu läpi tuotekehityksen ja aktiviteetit ja arviot muuttuvat. Näin saadaan kuitenkin hyvä kuva siitä, mitä kaikkea toimintoja yrityksessä on menossa ja kuinka tehokkaasti ne toimivat.

Lähteet:

  • Jarno Vähäniitty. T-76.3601 Ohjelmistotuotannon perusteet luentokalvot 4.4.2007: Managing the Software Development Portfolio.

Sivun kommentit